Sandplay

Sandplay Terapi

Sandplay Terapi bygger på C.G Jungs analytiske psykologi. Han mente, at individet har et selv, et indre selvregulerende system. Ved at bevidstgøre den ubevidste del af personligheden sker der en personlighedsudvikling, som vil styrke barnets sociale og emotionelle ressourcer og dermed udvikle barnets selvværd.
Ifølge Jung har psyken en iboende helbredende kraft. Tager man det som udgangspunkt er det således en viden, som vi besidder i vores indre kerne. Jeg’et kan få kontakt til denne via symbolsk arbejde som sandplay eller drømmearbejde. Der sker derved en bevidstgørelse af et ubevidst materiale, en indre visdoms kilde.


!cid_7CF27B3B360E40EA874340273BD99CBD@Marinanne


Dora M. Kalff(1904-1990) har udviklet Sandplay terapien. En nonverbal terapiform Hun mener der en helbredende og udviklende proces i at udtrykke sig.
Sandplay terapi er en metode, hvor barnet har et frit og beskyttet rum til at udtrykke sig. Barnet har her mulighed for at arbejde med ordløse, blokerede og komplekse udviklingsprocesser. Det kan være omsorgssvigt – måske overgreb, som han/hun har været udsat for.
Børn, som har været udsat for traumatiske hændelser får ødelagt symboliseringsevnen.
Via sand, vand og symboler har barnet mulighed for, at få bearbejdet sit traume og derved få helbredt psyken. Barnet har her mulighed for at få udviklet sin kreativitet og symboliseringsevne. Derved sker der en personlighedsudvikling. Barnet får nemmere ved at udtrykke sig og aflæse sine medmennesker. Dette medfører, at han/hun får en mere hensigtsmæssig adfærd og at adfærdsproblemerne mindskes.
Barnet har til sin rådighed en sandkasse, som er malet blå indvendigt. Den har en størrelse, således at den er overskuelig for synsfeltet. Barnet har mulighed for at arbejde med vådt og tørt sand. Barnet kan således forme og arbejde med sandet, som han/hun vil.
Sandet er et naturligt element. De fleste af os har minder om, at lege med sand ved stranden eller i en sandkasse.

Via symboler, sand og vand i sandkassen har barnet mulighed for at lave et billede, som svarer til dets indre psykiske tilstand, et sindbillede. Det sker via den frie kreative leg og  de ubevidste processer, som bliver synlig i en tredimensionel form og billede. Igennem en serie af disse billeder sker der en individuation, som Jung benævner det. Individuation handler, for barnet/den unge om, at opnå en følelsesmæssig selvstændighed i forhold til forældrene. Denne selvstændighed bevirker, at barnet vil kunne have egne holdninger og meninger og træffe selvstændige beslutninger.
Individuation sker gennem bevidstgørelse af det ubevidst. Individet bliver derved i stand til at realiserer, udvikle og udfolde det potentiale, der bor i totalpersonligheden, at rumme og acceptere, reflektere og udtrykke det – på godt og ondt.

Læs mere her.

 

Venlig hilsen
Marianne Johansen
Psykoterapeut MPF