Spædbarnsterapi

Er en verbal terapiform, hvor barnet får sat ord på sin historie. Via spædbarnsterapi får barnet fortalt, hvad er er sket og hvilke følelser det kan skabe i barnet. Barnet får derved forståelse for, hvad det mærker i sig og at der er en årsag til det.

Børn, som har haft en vanskelig start på livet kan have svært ved at forstå egne kropsignaler og at sætte ord på. Kroppens signaler skaber da frustration og til tider vrede og angst. Det skyldes, at tidlige traume ofte er sket på et tidspunkt, hvor hukommelsessporene endnu ikke er dannet og sproget ikke er udviklet. De har således behov for at terapeuten sætter ord på, således at kropssignaler, følelser og ord bliver forståelige.

Metoden er inspireret af den franske børnepsykoanalytiker Francoise Dolto. Hun har igennem sin praksis erfaret, at børn med eller uden sprog kan behandle tidligere traumer ved at der bliver sat ord på. ” Lad aldrig barnets smerte blive glemt”

 


untitled 12


 

”Alt usagt binder energi”

Det konkrete terapi forløb.

Jeg starter forløbet med en samtale med forældrene, hvor de beretter om, hvad der konkret er sket og hvordan det har været for dem og barnet. Samtalen vil ligeledes omhandle hvilke symptomer de ser hos barnet og årsagen til henvendelsen.

Jeg vil efterfølgende udarbejde ordene til barnet. Forældrene får herefter teksten, som de har mulighed for at kommentere.

Herefter aftales tidspunktet for terapien med barnet.

Barnet placeres i sin egen stol i tæt kontakt med forældrene.

Terapien vil bestå i, at jeg skaber kontakt til barnet, hvor jeg præsenterer mig selv og årsagen til vi er sammen i dag.

Jeg fortæller nu historien, hvor der gives et håb til barnet.

Efter terapierne får forældrene ordene med hjem, således de kan tale med barnet om det.


untitled 15


Læs mere her.